GoldenBrokers

Giao dịch trên 700 công cụ. Mọi lúc, mọi nơi.

Cổ phiếu

Giao dịch cổ phiếu dưới dạng Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một trong những cách tốt nhất để kiếm lợi nhuận từ sự biến động thị trường của cổ phiếu cơ sở. Bạn có thể giao dịch cổ phiếu CFD của các công ty lớn như Amazon, Google, Apple, Volkswagen và nhiều công ty khác ở Mỹ, Châu Âu và Châu Á. CFD cung cấp cơ hội cho các nhà giao dịch mở các vị thế dài hoặc ngắn, vì họ không sở hữu cổ phiếu thực và đối tượng của giao dịch là sự thay đổi về giá của tài sản cơ sở.

INSTRUMENT LEVERAGE (UP TO) TYPICAL SPREAD (STARTING FROM)* COMMISSION* % OUT OF VOLUME 1 LOT MIN. TRADE TRADING HOURS (CET)
US 1:10 0.01 0.2% 1 1 3:30 pm – 10:00 pm
Germany 1:10 0.01 0.2% 1 1 9:00 am – 5:30 pm
France 1:5 0.01 0.2% 1 1 9:00 am – 5:30 pm
Netherlands 1:10 0.04 0.2% 1 1 9:00 am – 5:30 pm
Spain 1:5 0.01 0.2% 1 1 9:00 am – 5:30 pm
UK 1:5 0.02 0.2% 1 1 9:00 am – 5:30 pm
Hong Kong 1:5 0.01 0.2% 1 1 3:30am – 6:00 am, 7:00am – 10:00 am
Italy 1:5 0.05 0.2% 1 1 9:00 am – 5:30 pm
Switzerland 1:5 0.05 0.2% 1 1 9:00 am - 5:20 pm
Czech republic 1:5 0.05 0.2% 1 1 9:00 am – 4:20 pm
Hungary 1:5 0.05 0.2% 1 1 9:00 am - 5:00 pm
Japan 1:5 0.05 0.2% 1 1 1:30 am - 3:30 am, 4:30 am - 7:00 am
note under table

*Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán hiện tại. Vui lòng lưu ý rằng: Golden Brokers Ltd có quyền mở rộng mức giá chênh lệch giữa giá mua và giá bán theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của lệnh và tổn thất ròng giao dịch gộp của khách hàng. Golden Brokers Ltd cũng có quyền tăng mức ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.

Bạn có câu hỏi?

Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng đa ngôn ngữ, tận tụy của chúng tôi luôn làm việc 24/5,

cung cấp mức hỗ trợ cao nhất có thể cho tất cả các nhu cầu giao dịch của bạn.

Liên hệ

Đăng nhập vào các nền tảng trực tuyến

Webtrader 5

Đăng nhập vào Khu vực dành cho Khách hàng

Đăng nhập