GoldenBrokers

Giao dịch trên 700 công cụ. Mọi lúc, mọi nơi.

Hàng hóa

Giao dịch hàng hóa rất phổ biến do cung cấp hàng hóa lựa chọn và sự đa dạng của chúng liên quan đến những gì ảnh hưởng đến giá cả của chúng. Ban đầu, hàng hóa được giao dịch giữa chính các hàng hoá. Tuy nhiên, khi các nền kinh tế và xã hội phát triển, hàng hóa đã được sử dụng. Ngày nay giao dịch hàng hóa đã trở nên vô cùng phổ biến vì nó tương đối dễ hiểu, chủ yếu là do cung và cầu. Vì hàng hóa có xu hướng ổn định hoặc thậm chí tăng khi giá cổ phiếu đi xuống, nên hàng hóa đóng vai trò chính trong sự đa dạng hóa danh mục đầu tư và quản lý rủi ro.

InstrumentTypical Spread (in pips)*Value of 1 lotTrading hours (CET)
.WTICrude0.09100 barrel24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am
.WTICrude#0.11000 barrel24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am
.BrentCrude0.1100 barrel24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am
.Brent#0.11000 barrel24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am
XAUUSD 1.610 troy ounce24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am
XAUUSD#1.6100 troy ounce24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am
XAGUSD 0.14500 troy ounce24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am
XAGUSD#0.145000 troy ounce24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am
.USCocoa_141 instrument10:45 am – 7:30 pm
.USCocoa_#1410 instrument10:45 am – 7:30 pm
.USCoffe_# 0.82000 pound10:15 am – 7:30 pm
.USCotto_0.3100 pound3:00 am – 8:20 pm
.USCotto_#0.3500 pound3:00 am – 8:20 pm
.USSugar_#0.071120 pound9:30 am – 7:00 pm
.USSugar_0.07100 pounds9:30 am – 7:00 pm

*Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán hiện tại. Vui lòng lưu ý rằng: Golden Brokers Ltd có quyền mở rộng mức giá chênh lệch giữa giá mua và giá bán theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của lệnh và tổn thất ròng giao dịch gộp của khách hàng. Golden Brokers Ltd cũng có quyền tăng mức ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.

Bạn có câu hỏi?

Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng đa ngôn ngữ, tận tụy của chúng tôi luôn làm việc 24/5,

cung cấp mức hỗ trợ cao nhất có thể cho tất cả các nhu cầu giao dịch của bạn.

Liên hệ

Đăng nhập vào các nền tảng trực tuyến

Webtrader 5

Đăng nhập vào Khu vực dành cho Khách hàng

Đăng nhập