GoldenBrokers

Giao dịch trên 700 công cụ. Mọi lúc, mọi nơi.

Điều kiện Giao dịch

Công cụ tài chính

Khách hàng của Golden Brokers Ltd. có thể mở các vị thế của bốn loại công cụ chính: Forex, Hàng hóa, Kim loại và Chỉ số.

Danh sách đầy đủ về các công cụ giao dịch có sẵn có thể được tìm thấy tại đây.

Chính sách Thực thi

Golden Brokers Ltd. chuyên cung cấp dịch vụ thực thi lệnh tốt nhất và hiệu quả nhất cho khách hàng. MetaTrader 5 cho phép khách hàng sử dụng các loại hướng dẫn khác nhau: Mua, Bán, Chờ mua giá thấp, Chờ bán giá cao, Chờ mua giá cao, Chờ bán giá thấp, Chốt lời, Dừng lỗ.

Mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán

Mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán (Spread) được định nghĩa là mức chênh lệch giá trong đó nhà giao dịch có thể mua hoặc bán một tài sản cơ bản hoặc nói cách khác, đó là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán.

Bạn có thể tìm thấy mức chênh lệch giá mua và giá bán điển hình cho các công cụ Forex tại đây.

Vị thế qua đêm

Nếu vị thế được giữ qua đêm, mức chênh lệch lãi suất giữa 2 đồng tiền tệ được giao dịch sẽ được tính vào cuối mỗi ngày làm việc. Giao dịch ba lần hoán đổi sẽ được tính vào thứ 4. Mức chênh lệch lãi suất (Swap points) cho tất cả các công cụ có thể được tìm thấy trong MetaTrader 5 của bạn.

Báo động số dư

Báo động số dư (Margin Call) là một cảnh báo được nền tảng giao dịch gửi đến khách hàng, rằng họ đang tiến gần đến việc thanh lý tự động vị thế của mình. Báo động số dư xảy ra khi mức Ký quỹ giảm xuống dưới 50%.

Chính sách Ngừng giao dịch

Chính sách Ngừng giao dịch được thiết kế để tự động đóng các vị thế đang mở khi bạn đạt đến mức ngừng giao dịch. Golden Brokers Ltd. đặt mức ngừng giao dịch ở mức 30%. Điều này có nghĩa là nếu mức ký quỹ trên Tài khoản giao dịch của bạn là 30% hoặc thấp hơn, nhưng nền tảng giao dịch sẽ tự động thanh lý các vị thế.

Giờ giao dịch

Mặc dù thị trường Forex mở cửa 24 giờ một ngày, nhưng một số trường hợp ngoại lệ có giới hạn giờ giao dịch.

Giờ giao dịch cho các công cụ Forex có thể được tìm thấy tại đây.

Bạn có câu hỏi?

Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng đa ngôn ngữ, tận tụy của chúng tôi luôn làm việc 24/5,

cung cấp mức hỗ trợ cao nhất có thể cho tất cả các nhu cầu giao dịch của bạn.

Liên hệ

Đăng nhập vào các nền tảng trực tuyến

Webtrader 5

Đăng nhập vào Khu vực dành cho Khách hàng

Đăng nhập